Connect with us
Publicitate

Administrație

VIDEO / Primăria Brașov recrutează specialiști în dezvoltare și planificare urbană. Au fost scoase la concurs 3 posturi la Biroul Urbanism, Proiectare și Sistematizare Urbană

Publicat

pe

Primăria Brașov a lansat, în această săptămână, concursul de recrutare pentru un urbanist și doi ingineri, unul specializat în dezvoltare și sistematizare urbană sau drumuri și poduri, iar celălalt în instalații. Cei trei vor lucra în cadrul Biroului Urbanism, Proiectare și Sistematizare Urbană, departament care are atribuții în domeniul elaborării documentațiilor de urbanism, realizarea de studii și cercetări în ce privește dezvoltarea urbană și elaborarea de ghiduri, regulamente locale, seturi de reguli care să completeze instrumentele actuale de operare în ce privește gestionarea teritoriului urban. 

Publicitate
video

,,Primăria municipiului Brașov a lansat concursul de ocupare a posturilor pentru noul birou de proiectare din cadrul Direcției Arhitect Șef. Cele trei posturi pe care le avem scoase la concurs sunt de urbanist, de inginer dezvoltare și sistematizare urbană și de inginer instalații. Importanța acestui birou este că de acum primăria va elabora planurile urbanistice astfel încât să se asigure că vom avea o dezvoltare coerentă a orașului, în plan cu viziunea administrației locale”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Condițiile pentru participarea la aceste concursuri, pe lângă cele generale – cum ar fi cele legate de vârstă, cetățenie (română sau al unei țări membre UE, dar cu domiciliu în România), cunoașterea limbii române, sunt specifice postului pentru care se candidează. Astfel pentru postul de urbanist, pot aplica doar specialiști atestați ai Registrului Urbaniștilor din România, cu 7 ani vechime și cu experiență în elaborarea documentațiilor de urbanism – secțiunea specifică domeniului de specializare. De asemenea, și cei doi ingineri, pe lângă vechimea de 4 ani, trebuie să fie specialiști atestați de Registrul Urbaniștilor din România.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 29 martie, iar proba scrisă va avea loc în 6 aprilie. 

Publicitate

Atribuțiile Biroului de Urbanism, Proiectare și Sistematizare Urbană

– servicii de proiectare urbanism, dedicate documentațiilor de urbanism inițiate de Primăria Municipiului Brașov;

– suport tehnic în procesul de avizare a documentațiilor de urbanism inițiate de Primăria Municipiului Brașov (obținere avize solicitate prin certificatul de urbanism, reprezentarea Primăriei Municipiului Brașov în comisiile de specialitate etc);

– reprezentare în grupul de lucru aferent demersului de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism inițiate de Primăria Municipiului Brașov;

– elaborare de studii/cercetări axate pe tematici specifice în ce privește dezvoltarea urbană;

Publicitate

– elaborare de ghiduri, regulamente locale, seturi de reguli care să completeze instrumentele actuale de operare în ce privește gestionarea teritoriului urban (regulamente existente, hotărâri ale Consiliului Local Brașov etc.);

– elaborare de teme de proiectare pentru documentații de urbanism;

– asistență tehnică și metodologică pentru funcționarii publici cu atribuții în activitatea de amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Brașov;

– identificarea și centralizarea unor noi zone de dezvoltare urbanistică a Municipiului Brașov;

– crearea unui portofoliu de posibile inițiative în spațiul public, care presupune:

  • inventarierea spațiilor resursă (harta resurselor);
  • organizarea tipurilor de intervenție dorite în funcție de complexitatea și profunzimea intervențiilor;
  • stabilirea zonelor de intervenție prioritară:
  • zone vizibile – centrul istoric (proiecte în derulare), reconfigurarea spațiilor publice reper;
  • zone de necesitate: ansamblurile de locuințe existente – necesitatea promovării unor noi concepte pentru spațiile de joacă existente; noile ansambluri rezidențiale – lipsa acută de spații publice;
  • alte posibile spații resursă: unitățile de învățământ.

– propuneri de scenarii posibile privind procedurile de achiziții publice (concurs, licitație), în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului Brașov;

Publicitate

– propuneri de soluții de finanțare și proceduri specifice (reparații, investiții, fonduri externe etc.), în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Muncipiului Brașov;

– elaborarea temelor de proiectare care să traseze metodologii adecvate de implementare a obiectivelor propuse, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor; 

– ilustrarea preliminară a conceptelor, anexate temei de proiectare (după caz).

– actualizarea portofoliului de inițiative, adaptarea la necesitățile comunității, la contextul economic etc.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Publicitate

De Interes