Connect with us
Publicitate

Util

Un nou post scos la concurs la Aeroportul Braşov

Publicat

pe

Publicitate

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant:

 • Îngrijitor – cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Administrare Patrimoniu.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau Raport REVISAL;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Curriculum vitae, model comun european.

Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Publicitate

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Anunţul de concurs, bibliografia şi tematica de concurs, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul: https://brasovairport.ro/2024/04/17/concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unui-post-vacant-de-ingrijitor/

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes