Connect with us
Publicitate

Administrație

Trei ani la rând, Curtea de Conturi nu a mai găsit prejudicii la CJ Braşov

Publicat

pe

Pentru al treilea an consecutiv, rezultatele Raportului de audit financiar încheiat de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Braşov, în urma misiunii de audit realizate asupra situaţiilor financiare ale UAT Judeţul Braşov din anul precedent, sunt favorabile autorităţii publice judeţene.

Publicitate

Auditorii care au verificat situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019 nu au constatat prejudicii sau deficienţe financiar-contabile, ci doar trei probleme a căror remediere ţine de activitatea curentă a instituţiei. În concret, în Decizia nr. 13 din 12.06.2020 emisă de Camera de Conturi Brașov, în urma misiunii de audit realizată în perioada martie – mai 2020, se constată următoarele:

1. „Menţinerea eronată în soldul contului 231 «Active fixe corporale în curs de execuţie» a contravalorii unor servicii de proiectare pentru un obiectiv de investiţii care a fost finalizat şi înregistrat ca activ fix corporal”;

2. „Nerespectarea cerinţelor impuse de metodologia de desfăşurare a activităţii de audit public intern, cu referire la planificarea misiunilor de audit intern şi la întocmirea şi transmiterea rapoartelor de audit”;

Publicitate

3. „Încheierea de angajamente legale pentru achiziţia de lucrări de topografie şi cadastru în anul 2019, cu persoane juridice neautorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României”.

Remedierea primei deficienţe s-a realizat în timpul misiunii de audit, iar în situația în care se vor identifica active care se referă la obiective de investiţii finalizate, recepţionate şi puse în funcţiune, menținute în acest cont, se vor efectua corecțiile contabile necesare.

În ceea ce privește constatările de la punctele 2 și 3, ordonatorul principal de credite va dispune personalului cu atribuții în domeniile menționate în decizia Camerei de Conturi Brașov să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează atât activitatea de audit intern, cât și realizarea lucrărilor cadastrale de către persoane care dețin autorizații necesare emise de  către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

De menționat este că măsurile dispuse de Camera de Conturi Brașov  în urma misunii de audit pentru activitatea din anul 2017 au fost îndeplinite în totalitate, iar din cele dispuse pentru activitatea din anul 2018, o singură măsură mai este în curs de implementare, cu precizarea că în deciziile emise cu ocazia acestor misiuni nu s-a reținut producerea de prejudicii.

Mai mult decât atât, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Braşov a efectuat pe parcursul lunii iunie 2020, o misiune de audit la Consiliul Judeţean Braşov, având ca obiectiv exclusiv modul de alocare a fondurilor destinate combaterii COVID-19, în paralel, auditorii externi ai Camerei de Conturi Brașov verificând şi modul în care spitalele din subordinea Consiliului Județean Brașov  au cheltuit sumele alocate pe perioada stării de urgență.

Publicitate

Adrian Veştea este mulţumit

Astfel, au fost verificate rectificările bugetare efectuate în ultimele luni de forul deliberativ judeţean pentru finanţarea cheltuielilor determinate de actuala criză epidemiologică, sumele alocate şi cheltuite pentru cazarea personalului medical din prima linie care a solicitat acest lucru, precum şi modul în care s-au realizat achizițiile și s-au decontat sumele aferente contractelor încheiate, în perioada stării de urgenţă.

Concluzia acestei misiuni de audit a fost aceea că atât achizițiile, cât și alocarea și decontarea sumelor necesare combaterii COVID 19 în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, atât la nivelul Consiliului Judeţean Brașov, cât şi la nivelul unităţilor medicale implicate în lupta cu noul coronavirus, s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără constatarea unor deficienţe și în niciun caz a unor prejudicii.

„Aşadar, misiunile de audit efectuate de Camera de Conturi Brașov asupra situațiilor financiare ale Consiliului Județean Brașov, efectuate în actualul mandat al acestei autorități deliberative, au scos în evidenţă faptul că dispozițiile legale în ceea ce privește angajarea și efectuarea cheltuielilor din fonduri publice au fost pe deplin respectate”, spune preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Nu același lucru se poate spune despre activitatea administrației județene din perioada 2008-2016, având în vedere că la preluarea actualului mandat, nu mai puțin de șase decizii emise de Camera de Conturi Brașov pentru respectiva perioadă, în care s-a reținut producerea de prejudicii bugetului județului, inclusiv prin săvârșirea de fapte penale, nu erau implementate, astfel că actualul executiv al Consiliului Județean Brașov a trebuit să își asume ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de auditorii externi prin aceste decizii.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes