Connect with us

Social

Tot ce trebuie să ştie braşovenii despre procesul verbal de contravenție

Avatar

Publicat

pe

Alexandru Cosmin Gheorghe este avocat în Baroul Brașov cu o experiență de 14 ani și practician în insolvență, membru UNPIR având o practică de 12 ani. Specializare în drept penal, civil, administrativ, financiar, medical.

Publicitate

El va fi la dispoziţia cititorilor brasov.net şi le va răspunde aici la întrebările pe care aceştia i le vor trimite pe emailul redactiei.

În această perioadă autoritățile statului au aplicat un număr record de procese verbale de constatare si sancționare a contravențiilor, în principal pentru nerespectarea restricțiilor impuse de pandemia Covid19, prin ordonanțele militare emise se stat.

Publicitate

Pentru o bună înțelegere a faptelor contravenționale, dar și a procesului verbal de constatare, precum și a procedurilor de contestare, vom dezvolta în cele ce urmează aceste subiecte.

Sediul materiei este Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare. 

Publicitate

Faptele contravenționale ce sunt constatate, precum și sancțiunile aplicate pot fi prevazute de lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Cele mai uzuale contravenții sunt cele referitoare la regimul circulației pe drumurile publice, dar și cele referitoare la ordinea publică.

Persoana care constată contravenția și aplică sancțiunea este un reprezentant al autorității de stat în domeniul în care este săvârșită fapta și este denumit agent constatator. Acesta poate fi, cu titu de exemplu, fără a se limita la un agent de poliție, agent de poliție locală, jandarm, inspector din cadrul primăriei, inspector ANAF sau inspectori din cadrul altor autorități, din domeniul protecției muncii, mediului, silvic…etc.

Publicitate

Agentul constatator poate constata mijlocit sau nemijlocit săvârșirea faptei. De exemplu sancțiunile aplicate pentru neplata rovignetei sunt constatate mijlocit de tehnica de supraveghere video, care identifică numărul de îmatriculare al unui autoturism și verifică automat în baza de date CNAIR, existența sau nu, a taxei de utilizare, a drumurilor publice, în caz negativ fiind semnalat acest lucru, iar un inspector întocmește procesul verbal de constatare a contravenției. Un alt exmplu este constatarea depășirii limitei de viteză, pentru un anumit sector de drum, când agentul constatator nu are abilitatea fizică, de a determina viteza de deplasare a unui atovehicul, folosind în acest scop aparatul radar. În aproapte toate celelalte situații, faptele contravenționale sunt constatate prin propriile simțuri de agentul constatator.

Contravenientul, sau persoana care săvârșeste contravenția, poate fi orice persoană fizică sau juridică, cu mențiunea că în cazul minorilor răspunderea este a reprezentanților legali.

Procesul verbal trebuie în mod obligatoriu să cuprindă mai multe date, după cum urmează:

– data şi locul unde este încheiat;

– numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;

– descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

– indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

– indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;

– posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;

– termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea;

– seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent in cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate;

– în cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia;

– în situaţia în care contravenientul este persoana juridică, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul a şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă;

-obiecțiunile contravenientului, care sunt consemnate de către agentul constatator la rubrica special destinată în formularul procesului verbal.

Lipsa unuia dintre aceste elemente duce la nulitatea absolută a procesului verbal și deci la exonerarea contravenientului de executare a sancțiunii.

Sancțiunile aplicate prin procesul verbal de constatare a contravenției sunt principale sau complementare. Sancțiunile principale sunt avertismentul, dacă agentul constatator constată că există diverse circumstanțe, în care a fost încălcată norma, sau există o gravitate redusă cu privire la norma încălcată; sau amenda pe care o încadrează în limitele stabilite de norma încălcată.

Indiferent de amenda aplicată, contravenientul are posibilitatea să achite în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal jumătate din minimul prevăzut de lege pentru fapta respectivă (De exemplu, încălcarea ordonanțelor militare privind limitarea de deplasare în timpul pandemiei de coronavirus, se sancționează conform ordonanței 1/1999 cu amendă de la 2.000 la 20.000 lei – cu alte cuvinte, deși o persoană este sancționată cu amenda maximă de 20.000 lei, aceasta are posibilitatea ca în termen de 15 zile să achite jumătate din minim, adică 1.000 lei ) Cu toate acestea, acest beneficiu nu este posibil în toate situațiile, spre exemplu, în cazul identificării unor angajați fără forme legale, sancțiunea aplicată angajatorului nu poate fi achitată în cuantum de jumătate din minim, legiuitorul considerând că trebuie să protejeze munca cu forme legale și astfel a exclus această posibilitate.

În afară de aceste sancțiuni principale, se pot stabili și sancțiuni complementare de mai multe tipuri. De exemplu, la regimul silvic se dispune confiscarea atât a bunurilor rezultate (materialul lemnos sustras), cât și bunurile folosite la săvârșirea contravenției (autovehicul); În materie de comerț, se poate suspenda activitatea agentului economic, se poate anula o atorizație, pentru o anume activitate, sau se poate retragere licenţa sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ temporar sau definitiv; În materia disciplinei în construcții se poate dispune desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, o copie a acestuia se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire; În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii;

Împotriva procesului verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, regula fiind că plangerea se depune la judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită contravenția.

Având în vedere că prin stabilirea stării de urgență de către Președintele României s-a stabilit întreruperea termenelor de prescripție și decădere, împotriva proceselor verbale aplicate în această perioadă se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data încetării stării de urgență.

Plângerea trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul și CNP-ul persoanelor fizice, sau denumirea, sediul, datele de identificare fiscală și reprezentantul legal în cazul persoanelor juridice; motivele de fapt și de drept invocate și eventualele probe pe care se sprijină plângerea, precum și autoriatatea care a aplicat contravenția.

De regulă în materie contravențională sarcina probei revine petentului, cu alte cuvinte persoana care a fost sancționată va trebui să demonstreze, cu probe, în instanță că nu se face vinovat de săvârșirea contravenției iar nu agentul constatator.

Plângerea se redactează în două exemplare, la care se atașează căte un exemplar al procesului verbal atacat, eventualele înscrisuri depuse în probațiune și o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, care se achită la consiliul local de la domiciliul sau sediul contravenientului.

Publicitate
Spune-ți părerea

Social

„S-a modernizat DN 73”, la Râşnov. Drumul nu are trotuare, trecerile de pietoni nu sunt marcate iar şanţurile sunt neprotejate

Redactia Brasov

Publicat

pe

Publicitate

Problemele de trafic de pe DN 73 par să nu se mai rezolve. După ce ani de zile drumul în interiorul oraşului Râşnov a fost o ruşine, asta pentru că firma care s-a ocupat de asfaltare a lucrat foarte încet, acum când lucrările par a fi gata, de fapt pietonii au mari probleme de a merge prin zonă. 

Pentru că pietonii abia circulă pe marginea drumului, Primăria Râşnov a făcut o nouă sesizare la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov pentru a remedia situaţia.

Publicitate

Printre problemele cu care se confruntă râşnovenii sunt treceri de pietoni marcate greşit, lipsa trotuarelor care face ca oamenii să fie nevoiţi să meargă pe marginea drumului naţional sau mai rău, lucrări neterminate.

„Având în vedere situația lucrărilor de modernizare a tronsonului din DN73 care traversează orașul nostru, Primăria Râșnov a trimis o nouă adresă Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov în vederea rezolvării problemelor existente. În adresa trimisă în data de 01.03.2021 sunt specificate mai multe probleme identificate pe tronsonul respectiv, și anume:

Publicitate
  • Pe șoseaua Branului, sistemul de colectare a apelor pluviale s-a realizat în sistem deschis prin șanțuri neprotejate și podețele de acces la intrările în curți reprezintă un pericol major pentru siguranța circulației. Solicitarea autorităților locale este aceea ca sistemul de colectare al apelor pluviale să se realizeze în sistem închis, cu rigole carosabile
  • La intersecția DN 73 cu DN 1 E din orașul Râșnov, lucrările de modernizare a intersecției printr-un sens giratoriu nu au fost terminate, iar circulația în această intersecție se desfășoară cu foarte mare dificultate
  • Trecerile de pietoni de pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov nu sunt marcate corespunzător și nu sunt semnalizate prin indicatoare rutiere, stațiile de autobuz aferente DN 73 nu sunt amenajate și marcate corespunzător
  • Trotuarele aferente DN73 nu au fost refăcute în totalitate, pietonii fiind obligați să circule pe partea carosabilă
  • Trecerea la nivel cu calea ferată nu este amenajată corespunzător formându-se coloane de mașini pe ambele sensuri de circulație
  • În urma lucrărilor de asfaltare pe DN73, căminele de vizitare, gurile de scurgere a retelelor de canalizare menajeră, pluvială și distribuție apă apă au fost astupate
  • Prin turnarea stratului de asfalt necorspunzător pe carosabil și pe trotuarul din zona Cartierului Toamnei și intrarea în stația de Carburant MOL, în perioadele ploioase, apele pluviale nu se scurg așa cum trebuie
  • În zona stației de carburant LUKOIL au fost montate capacele căminelor de canalizare la cota finală a străzii dar nu s-a mai turnat și ultimul strat de asfalt

Lista deficiențelor constatate este mult mai lungă. Toate problemele se regăsesc în adresa înaintată DRDP Brașov, prin care se solicită remedierea acestora. Adresa de față nu este singura de acest gen care a fost trimisă către cei care administrează DN73, porțiunea care tranzitează orașul nostru, ultima fiind în data de 11.12.2020.” au transmis reprezentanții Primăriei Râșnov.

Citește mai mult

Social

Incidența a ajuns la 4,16 în Brașov – Situația pe localități

Avatar

Publicat

pe

Gabriella

Publicitate

Incidența la nivel județean a ajuns la 2,82 cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov rata de infectare a crescut din nou. Luni, 01 martie, incidența la nivelul municipiului este de 4,16, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în comuna Sânpetru, și anume 4,75 la mie.

Publicitate

Totodată, în ultimele 24 ore au fost depistate 85 noi cazuri de COVID-19 în județul Brașov dintre care 64 au fost din Municipiul Brașov.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Brașov este următoarea:

Citește mai mult

Social

Avertismentul medicilor – Valul trei al pandemiei va afecta tinerii

Avatar

Publicat

pe

Publicitate

Toată lumea se pregătește pentru valul trei al pandemiei de coronavirus. Medicii avertizează că de această dată cei mai expuși vor fi tinerii, pentru că aceștia nu sunt încă vaccinați, scrie digi24.ro.

Radu Țincu – medic ATI la Spitalul Floreasca din București: „Cred că va fi un al treilea val diferit față de cele din 2020, pentru că atunci aveam toată populația expusă riscului. În acest moment, grupele vulnerabile sunt oarecum securizate prin vaccin. Cred că vom avea un număr de cazuri în creștere la populația tânără, care încă nu a fost imunizată.

Publicitate

Avem o nouă varianta virală, varianta britanică, care în mod sigur circulă în România intracomunitar, o variantă virală cu o transmisibilitate mult mai ridicată.

Anticipez că va fi o accelerare a transmiterii în rândul comunităților de persoane tinere și acest lucru nu va avea un impact așa mare cum a fost în septembrie-octombrie anul trecut asupra sistemului de terapie intensivă.

Publicitate

Sigur că, odată ce numărul de persoane tinere îmbolnăvite de COVID va crește și vom avea mii de persoane diagnosticate pozitiv, va exista și un procent redus de oameni care vor dezvolta și forme severe.”

Citește mai mult
Publicitate

De Interes

>