Connect with us
Publicitate

Social

Tot ce aveţi nevoie să ştiţi despre pensia de întreținere

Publicat

pe

Alexandru Cosmin Gheorghe este avocat în Baroul Brașov cu o experiență de 14 ani și practician în insolvență, membru UNPIR având o practică de 12 ani. Specializare în drept penal, civil, administrativ, financiar, medical. El va fi la dispoziţia cititorilor brasov.net şi le va răspunde aici la întrebările pe care aceştia i le vor trimite pe emailul redactiei.

Obligaţia legală de întreţinere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului, iar, în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori – mijloacele pentru educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională.

Conform art. 516 din Codul Civil, obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege. Există o astfel de obligație și între foştii soţi (art. 398 din Codul civil).

Obligația de întreținere dintre părinți și copii este reglementată de art. 499 și art. 525 din Codul civil, părinţii fiind obligaţi să îl întreţină pe minor, până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar nu mai mult de 26 de ani.

Publicitate

Cererea de chemare în judecată pentru stabilirea pensiei de întreţinere se poate formula fie separat, fie în cadrul acţiunilor de divorţ, de stabilire a paternităţii, de exercitare a autorităţii părinteşti asupra copiilor minori sau de stabilire a domiciliului minorilor. Această cerere se adresează de principiu Judecătoriei de la domiciliul minorului.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive pentru stabilirea pensiei, se poate cere pe calea ordonanţei preşedinţiale, stabilirea unei pensii provizorii, însă doar până la soluţionarea procesului de fond.

Cererea pentru stabilirea, majorarea sau diminuarea pensiei de întreţinere este scutită de plata taxei de timbru.

În situația în care cererea de stabilire a pensiei de întreținere este adresată instanței de judecată, instanța poate dispune obligarea debitorului la plata pensiei, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată.

Întreţinerea este datorată  în principiu în natură, prin asigurarea celor necesare traiului. Totuşi, în majoritatea situaţiilor, instanţele stabilesc pensia de întreţinere în bani, fie într-o sumă fixă, fie într-o cotă procentuală din venitul lunar al debitorului. (art.530 din Codul Civil).

Atunci când veniturile debitorului (celui care datorează pensia) se modifică, după caz, acesta poate cere diminuarea pensiei dacă veniturile i s-au micșorat sau creditorul (cel care trebuie să primească pensia) poate să solicite majorarea pensiei, dacă veniturile debitorului au crescut.

Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte în raport de venitul său lunar net, în funcție de numărul de copii, respectiv 1/4 pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii şi 1/2 pentru 3 sau mai mulţi copii.

Pensia de întreţinere se plăteşte, de regulă, lunar, la termenele convenite de părţi sau la cele stabilite prin hotărâre judecătorească. În situații excepționale se poate conveni, sau instanţele pot hotărî, ca întreţinerea să se execute global, prin plata anticipată a unei sume pe o perioadă mai îndelungată (art. 533 din Codul civil).

Pensia de întreţinere stabilită în favoarea minorului se plăteşte reprezentantului legal al acestuia, respectiv părintelui la care s-a stabilit locuința minorului.

Dacă obligația de plată nu este executată de bună voie, se poate apela la procedura executării silite, apelând la un executor judecătoresc, cea mai frecventă modalitate de executare silită o reprezintă poprirea salariului (veniturilor lunare). Mai puțin frecvente, dar posibile, sunt măsurile de executare silită prin vânzarea silită a bunurilor mobile și imobile ale debitorului.

Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani. Împotriva executării silite se poate face contestaţie la executare la instanţa de executare. Până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa competentă poate suspenda executarea (art. 711 și urm. din Codul de procedură civilă).

Dacă pensia nu se achită cu rea-credință pentru o perioadă mai mare de 3 luni, debitorul săvârșește infracțiunea de abandon de familie (art. 378 alin.1 lit. c din Codul Penal). În această situație se poate formula o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria de la domiciliul minorului, în final debitorul fiind pasibil de pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes