Connect with us
Publicitate

Util

Se fac angajări pentru Aeroportul Braşov. ROMATSA caută meteorologi

Publicat

pe

Publicitate

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (RA ROMATSA) – DSNAR ARAD anunță organizarea unui concurs/examen cu personal din afara Regiei pentru ocuparea a trei posturi vacante în vederea parcurgerii programului de pregătire pentru obținerea licenței de Meteorolog aeronautic tehnician gradul II în cadrul Biroului Meteo de Aerodrom Arad – Amplasament Braşov.

Condiţii de înscriere:

 • absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat,
 • fără antecedente penale,
 • stare de sănătate bună, dovedită prin Fișa de aptitudini – medicina muncii,
 • apt pentru lucrul în ture 12/36 (ture de zi, lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale).

Condiţii specifice

 • Persoanele selecționate în urma concursului/examenului vor trebui, premergător angajării la ROMATSA, să obțină pe cheltuială proprie:
 1. a) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic”;
 2. b) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic”.
 • Certificatele de mai sus se pot obține doar de la o instituție medicală autorizată de către Ministerul Transporturilor pentru efectuarea controalelor medicale pentru personalul care lucrează în siguranța transporturilor, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
 • Persoanele selecționate în urma concursului/examenului:

– vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă (CIM) pe perioada determinată de 6 luni, fiind încadrate pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu timp parțial de muncă de 7 h/zi, perioadă în care va urma un program de pregătire cu durata de o lună, în vederea obținerii licenței de Meteorolog aeronautic tehnician (MAT) stagiar;

Publicitate

– în urma obținerii licenței de MAT Stagiar, vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, pe funcția de MAT stagiar în cadrul BMA Arad – Amplasament Brașov, cu timp parțial de muncă de 7 h/zi, perioadă  în care vor urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței de MAT gr. II;

– în urma obținerii licenței, vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioada nedeterminată, cu timp integral, pe funcția de MAT gr. II în cadrul BMA Arad – Amplasament Braşov.

 • La debutul perioadei de școlarizare, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioada nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal Meteorolog aeronautic tehnician stagiar până la finalul celor maximum 6 luni și respectiv Meteorolog aeronautic tehnician gr. II până la finalul celor maxim 12 luni (în total 18 luni de pregătire), contractul de muncă va înceta la expirarea acestuia, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
 • Facem precizarea că fiecare etapă a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată este maximă, fiecare se poate încheia înainte de termenul prevăzut în CIM în cazul obținerii licenței de stagiar/MAT Gr.II, deci încadrarea pe perioadă nedeterminată se poate face mult mai devreme în realitate.
 • Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus conduce la luarea în considerare de către  RA ROMATSA – DSNAR Arad, în vederea ocupării postului, a următoarei persoane, în ordinea mediilor, care îndeplineşte baremurile și criteriile de selecție.
 • În cazul în care nu mai sunt persoane care să îndeplinească baremurile de selecţie şi criteriile menționate anterior, procesul de selecţie va fi reluat.
 • DSNAR Arad nu asigură locuință persoanei declarate câștigătoare.

Înscrierea la concurs

* Pentru înscriere la concurs/examen candidații vor depune la DSNAR Arad un dosar care va conține:

 • Cerere de înscriere la concurs/examen;
 • Copie după documentul de identitate;
 • Copie după diploma de bacalaureat;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • Fișă de aptitudini – medicina muncii – Apt meteorolog aeronautic, apt lucru în tură.

* Actele de mai sus, în original, vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.

* Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de 05.12.20222, ora 12:00.

* Dosarul de înscriere se trimite prin email la adresele: [email protected] și [email protected]

Desfășurarea concursului

* Înainte de începerea concursului/examenului, candidații:

– se vor prezenta cu o oră înainte de ora anunțată pentru concurs, pentru verificarea documentelor originale cu copiile transmise, respectiv completarea dosarului, dacă este cazul;

– vor fi introduși în sala de concurs și le va fi prelucrat regulamentul de concurs;

– vor fi informaţi asupra particularităţilor şi responsabilităţilor specifice postului, asupra evoluţiei carierei viitorului angajat, precum şi a elementelor referitoare la desfăşurarea concursului/ examenului.

* Concursul va consta în trei probe scrise, la următoarele discipline:

 • Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamică;
 • Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie;
 • Limba engleză.

* Concursul se va desfășura la Brașov, locația exactă urmând a fi comunicată fiecărui candidat ulterior, în data de 9.12.2022, ora 10:00.

* Bibliografia şi tematica pentru concursul de selecţie:

– Matematică – manuale alternative pentru liceu clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a;

– Fizică – manual pentru clasa a IX-a, de Anatolie Hristev, Vasile Fălie şi Dumitru Manda ediția 1981, capitolele relevante sunt disponibile în copie la DSNAR Arad;

– Fizică – manual pentru clasa a X-a, de N Gherbanovschi, D. Borşan, A. Costescu ediţia 1987, capitolele relevante sunt disponibile în copie la DSNAR Arad;

Notă: Manuale recomandate pentru Fizică pot fi puse la dispoziție, la cerere, în format tipărit sau electronic la DSNAR Arad.

Rezultatele concursului

* Ponderea notelor pentru cele trei discipline în media finală este următoarea: Fizică – 50%, Matematică – 30%, Limba engleză – 20%.

* Candidaţii vor fi admişi în ordinea mediilor obţinute, cu condiţia ca media finală să fie minim 7.00 iar nota la fiecare probă sa fie de minim 5.00.

* Rezultatele vor fi afişate la sediul DSNAR Arad în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susţinerii concursului/examenului.

Contestarea rezultatelor

Contestațiile se pot  depune la secretariatul DSNAR Arad, prin fax 0257250200 sau pe email la adresa [email protected] în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului/examenului. Soluționarea contestațiilor se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor iar rezultatul va fi comunicat contestatarului telefonic sau pe email.

Informaţii suplimentare privind descrierea postului, tematica şi bibliografia aferente concursului sunt disponibile pe site-ul www.romatsa.ro accesând linkul:

https://www.romatsa.ro/ro/a/cariera/anunt-concurs-extern-meteorolog-aeronautic-stagiar–dsnar-arad_amplasament-brasov

 

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes