Connect with us
Publicitate

Social

Se fac angajări la Spitalul Municipal din Săcele. 48 de posturi vacante au fost scoase la concurs

Publicat

pe

Spitalul Municipal Săcele are nevoie de angajați. 48 de posturi au fost scoase la concurs, iar conducerea unității medicale caută medici pe diferite specializări, asistenți, kinetoterapeuți, nutriționiști, infirmiere, dar și îngrijitoare. Concursurile pentru ocuparea acestor locuri de muncă vor fi organizate în această lună.

Publicitate

Iată lista completă a posturilor vacante:

 • medic specialist cardiologie (2 posturi)
 • medic specialist oncologie (2 posturi)
 • medic specialist radiologie (2 posturi)
 • medic în specialitatea medicină fizică și reabilitare (2 posturi)
 • medic specialist medicină de urgență (1 post)
 • medic specialist otorinolaringologie (1 post )
 • medic primar obstetrică-ginecologie (1 post)
 • medic specialist boli infecțioase (1 post)
 • medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (1 post)
 • medic specialist medicină de familie (1 post)
 • asistent medical de laborator (1 post)
 • asistent medical principal balneofizioterapie (1 post)
 • asistent medical balneofizioterapie (3 posturi)
 • kinetoterapeut (4 posturi)
 • asistent medical principal generalist (2 posturi)
 • asistent medical generalist (4 posturi)
 • asistent medical debutant generalist (1 post)
 • nutriționist (1 post)
 • infirmieră (10 posturi)
 • îngrijitoare (7 posturi)

Candidații care vor să participe la concurs trebuie să depună la sediul unității medicale, din str. Oituz nr. 54, un dosar cu următoarele documente:

 • formularul de înscriere la concurs;
 • copii după documentele de studii;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului. Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Publicitate

Ca să participe la concurs, un candidat trebuie să îndeplinească și câteva condiții generale:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Detalii suplimentare despre fiecare post vacant pot fi găsite AICI.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes