Connect with us
Publicitate

Administrație

Se fac angajări la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. Șase posturi au fost scoase la concurs

Publicat

pe

Publicitate

Data inaugurării viitorului aeroport Brașov – Ghimbav se apropie și este nevoie de personal pentru ca acesta să funcționeze. Reprezentanții instituției au scos la concurs 6 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână.

Concursul se va organiza la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din B-dul Eroilor, nr. 5, în data de 21.02.2023. Cele 6 posturi libere sunt:

1 post de DIRECTOR TEHNIC OPERAŢIONAL;

1 post de ŞEF SERVICIU – Serviciul Asistenţă Managerială;

Publicitate

1 post de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, gradul IA – Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C;

1 post de CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, gradul IA – Compartimentul Achiziţii Publice;

1 post de ECONOMIST, gradul IA – Direcţia Economică-Comercială, Compartimentul Financiar-Salarizare;

1 post de INSPECTOR SECURITATE AEROPORTUARĂ, gradul IA – Serviciul Securitate Aeroportuară, Biroul Coordonare / Instruire Securitate Aeroportuară.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresată directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A., conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă, şi sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:

• depunerea dosarelor: 26.01.2023-08.02.2023, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, parter, Consiliul Judeţean Braşov;

• selecţia dosarelor: 09.02.2023-10.02.2023;

• afişare rezultate selecţia dosarelor (o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor);

• termen de depunere contestaţii selecţie dosare (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

• soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

• proba scrisă: 21.02.2023, ora 11:00;

• afişare rezultate proba scrisă (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);

• termen de depunere contestaţii proba scrisă (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

• soluţionarea contestaţiilor (maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

• interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

• afişare rezultate interviu (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);

• depunere contestaţii interviu (cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului);

• soluţionarea contestaţiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor);

• afişare rezultate finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Pentru candidaţii declaraţi „admis” se vor încheia contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, pe o perioadă de 3 luni, perioadă în care se verifică antecedentele, pe baza unui Formular pentru verificarea aprofundată antecedentelor. Persoanelor recrutate care au trecut cu succes de această etapă şi au obţinut avizul favorabil li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.

Detalii suplimentare și informații despre condițiile de participare puteți citi AICI.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes