Connect with us
Publicitate

Util

Se caută poliţişti la Braşov. Care sunt condiţiile pentru a ajunge om al legii

Publicat

pe

Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov prin Biroul Analiza și Prevenirea Criminalității și Biroul Siguranța Școlară, a desfășurat activități în mai multe instituții de învățământ liceal din județul Brașov, în cadrul cărora a prezentat elevilor aspecte privind meseria de polițist.

Astfel, liceenilor le-a fost explicat faptul că exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite, că  polițistul luptă împotriva criminalității și infracțiunilor, desfășoară activități de menținere a ordinii publice și securității personale a cetățenilor.

În cadrul activităților de promovare a meseriei de polițist, tinerilor le-au fost prezentate și condițiile legale de recrutare și condițiile specifice, documentele necesare pentru întocmirea dosarului, aspecte legate de probele de concurs, precum și instituțiile de învățământ ale M.A.I care efectuează recrutări.

Astfel, Inspectoratul de Politie Judeţean Brașov recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la:

Publicitate
 • a) Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;
 • b) Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca;
 • c) Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Înscrierea candidaților se realizează exclusiv on-line în perioada 20.04-05.05.2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de email [email protected].

Cererea-tip de înscriere precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, se completează de către candidați în mod lizibil, cu majuscule, se semneaza si se transmite exclusiv in format electronic (scanată în format pdf) la adresa de e-mail [email protected]

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare în volum complet este 15.05.2023, ora 14.00.

Candidații care vor să se înscrie la concursul organizat pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R. trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

 • a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
 • k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • o) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic odată declarați ADMIS;
 • p) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B

Activitățile de promovare a profesiei de polițist vor fi continuate și în perioada imediat următoare, polițiștii brașoveni urmând să prezinte condițiile de recrutare în instituțiile MAI viitorilor absolvenți de liceu, atât din mediul urban cât și din mediul rural.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes