Connect with us
Publicitate

Administrație

Licitația pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii Brașov – Bacău a fost suspendată temporar. Care sunt motivele acestei decizii

Publicat

pe

Publicitate

CNAIR a suspendat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate al autostrăzii Brașov – Bacău pentru a răspunde clarificărilor venite din partea companiilor interesate. După episodul cu „bardoul” (hibridul dintre un armăsar și o măgăriță) cerut în mai multe licitații, CNAIR solicită candidaților documentații semnate și ștampilate pe fiecare pagină deși ofertele sunt semnate electronic, iar OG 17/2015 interzice autorităților publice să ceară ștampile pe declarații sau contracte. Totodată, proiectanții ironizează CNAIR care ar fi copiat în caietul de sarcini prevederi care nu se adresează ofertanților, ci comisiilor de evaluare din Autoritatea Contractantă, anunță economedia.ro.

Cuvinte grele precum „halucinant” și „concurs de inutilități” se regăsesc în observațiile proiectanților.

Cerința autorității contractante este greu de definit, dar termenul cel mai apropiat ar putea fi ”halucinantă”, și nu tocmai în sensul pozitiv al termenului. Se pare că tendințele, recomandările și toate angajamentele mobilizatoare pentru simplitate, sinteză, eficiență și alte asemenea (singurele în fapt care ar putea avea un efect pozitiv pentru un proces de achiziție cât de cât cursive și echitabil), acționează la autoritatea contractantă în sens invers, iar termenul de “inutil” este necunoscut. Pe scurt, pentru degrevarea ofertelor de documente și informații inutile, eliberarea ofertanților de sarcini fără rost și asigurarea unui cadru firesc pentru elaborarea și analiza a ceea ce contează în cadrul unor oferte, autoritatea contractantă pretinde ca operatorii economici:
a) să listeze din documentația de atribuire modelul de contract, caietul de sarcini, formularele/ clarificările/ modificările/ completările/ măsurile de remediere ulterioare şi anexele acestora, adică un total care poate ajunge la sute de pagini mai mult sau mai puțin colorate; (nr. nu întelegem de ce lipsesc fișa de date, instrucțiunile și mai ales Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate).
b) să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină aceste documente; Considerăm că solicitările autorității contractante, care pot concura cu success la orice concurs de inutilități, curiozități și absurdități, trebuie eliminate”, arată proiectanții.

De asemenea, proiectanții susțin că au fost copiate articole care nu se aplică ofertanților, ci comisiilor de evaluare: În fișa de date, cap. IV.4.2, Nota 1 are următorul text: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice” Autoritatea contractantă a copiat, în mod nepotrivit, articolul 133 (3) din HG 395/2016, pentru că prevederile acestuia nu se adresează ofertanților, ci comisiilor de evaluare. Pentru ofertanți ele nu fac decât să creeze confuzie și neînțelegere”.

Publicitate

Mai mulți dintre candidați au cerut CNAIR să prelungească termenul pentru depunerea ofertelor cu 30 de zile și menționează că nu au primit răspuns la solicitările de clarificare din perioada Sărbătorilor.

Cum a răspuns CNAIR la solicitările și ironiile proiectanților:

Pentru obligația de a ștampila și semna fiecare document: „Cerința autorității contractante referitoare la semnare și ștampilarea anexelor formularluui D (model contract/ clarificări/ caiet de sarcini etc) rezultă din necesitatea instituirii unor garanții cu privire la faptul că ofertanții parcurg, înțeleg și își asumă principalele documente ale achiziției publice, fiind astfel asigurat un nivel superior al ofertelor. Această cerință a fost utilizată în cadrul a zeci de documentații de Studii de fezabilitate, atribuite cu succes, nefiind de natură să genereze niciun impediment în etapa de depunere a ofertelor, cu ocazia derulării procesului de evaluare a acestora sau ulterior, în faza de implementare a contractelor de prestări servicii. Mai mult, documentația de atribuire a fost verificată și avizată de către ANAP în forma publicată prin Anunțul de participare, motiv pentru care Autoritatea Contractantă menține prevederile documentației de atribuire”.

La sesizarea privind articolul care nu se aplică ofertanților, ci comisiilor de evaluare: „Instrucțiunile către ofertanți (Fișa de date) cuprind principalele reguli după care se desfășoară procedura de achiziție publică. Astfel, în cadrul acestui document sunt redate inclusiv prevederi legale cu impact semnificativ asupra modului de desfășurare a procedurii de achiziție publică și a procesului de evaluare și pe care ofertanții trebuie să le cunoască. Având în vedere pe de o parte, faptul că paragraful citat este transpunerea fidelă a prevederilor legale în vigoare stabilite prin art. 133 alin (3) din HG nr. 395/2016, iar pe de altă parte faptul că Documentația de atribuire a fost verificată și vizată de către ANAP în forma actuală, Autoritatea Contractantă menține prevederile acesteia, astfel cum au fost publicate prin Anunțul de Participare aferent. Mai mult, prevederile care fac obiectul clarificării se regăsește în toate documentațiile de atribuire derulate de către Autoritatea Contractantă (mii de proceduri de-a lungul timpului) negenerând nici măcar într-o singură situație confuzie, astfel cum susține operatorul economic”.

Noua licitație pentru Studiul de Fezabilitate (SF) al Autostrăzii Brașov – Bacău a fost publicată pe 25 noiembrie 2022 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), termenul contractual fiind de 28 de luni din care primele 24 de luni pentru SF. Contractul pentru finalizarea studiului este cuprins între 45 și 53 de milioane lei. Primul contract, cel semnat în 2020 cu proiectantul Search, a fost reziliat în toamna anului trecut la cerea proiectantului, care nu a mai reușit să acopere costurile reale. Rezilierea s-a făcut în baza OUG 64/2022, adică fără certificat negativ pentru firma de proiectare.

CNAIR cere proiectantului să asigure, încă din faza de proiectare, posibilitatea extinderii autostrăzii de la 2X2 benzi la profilul 2X3 benzi pe sens și să justifice pe baza unei analize raționale a factorilor relevanți (constrângeri, probleme de construcție, impact asupra mediului sau costuri) neasigurarea vitezei de proiectare și a lățimii minime a platformei.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes