Connect with us
Publicitate

Administrație

FOTO / Patru case din centrul istoric al Braşovului vor avea „o faţă nouă” după ce vor fi reabilitate: Jumătate din bani vin de la Primărie

Publicat

pe

Consiliul local a aprobat în ultima ședință cofinanțarea în procent de 50% a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea anvelopelor clădirilor de pe străzile Castelului nr. 46 și 126, De mijloc 26 și Postăvarului 66, potrivit Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zone de acțiune prioritară în municipiul Brașov. Regulamentul pune în aplicare programul multianual de reabilitare a fațadelor din Centrul istoric, susținut de municipalitate.

Toate cele patru imobile sunt clădiri istorice de patrimoniu, ale căror fațade și acoperișuri se află într-o stare mai mult sau mai puțin accentuată de degradare, iar acolo unde s-au făcut lucrări, fie nu au fost respectate detaliile inițiale, fie nu s-au făcut lucrări de calitate.

Str. Castelului nr. 46 , cofinanțare aprobată: 307.790,50 lei (50% din valoarea lucrărilor).

Imobilul se află în intravilanul municipiului Brașov, în centrul istoric al acestuia, în zona de intersecție cu piațeta Apollonia Hirscher și face parte din ansamblul urban protejat ”Cetatea Brașovului”, cod LMI BV-II-s-A-11295. Regimul de înălțime este de S+P+2E+Pod, fațada ocupând tot frontul către stradă. Accesul în curtea interioară a imobilului se realizează printr-un gang acoperit. Lucrările vor urmări revenirea la forma inițială a decorațiilor și a golurilor precum și a acoperișurilor și a compoziției, concepției și profilelor tâmplăriei exterioare. Lucrările de intervenție cuprind: reabilitarea completă a fațadelor cu refacerea elementelor decorative, inclusiv a învelitorii, curățarea vopsitoriilor, refacerea decorațiunilor și completarea locală a acestora, refacerea tencuielilor ce prezintă degradări. Se va revizui complet sistemul de colectare a apelor pluviale.

Publicitate

Str. Castelului nr. 126, cofinanțare aprobată: 73.202 lei (50% din valoarea lucrărilor).

Imobilul este monument istoric clasa B (sec. XIX, indicativ LMI Bv-II-m-B-11360) și face parte din zona de rezervație de arhitectură Cetatea Brașovului, indicativ Bv-II-s-A-11295.

Tema proiectului este reabilitarea fațadei la stradă și a calcanului de pe latura N-E. Fațada spre stradă prezintă o tratare neoclasică prin poziționarea simetrică a celor 7 ferestre, a căror compoziție e ritmată de tencuiala cu asize cu zonele în formă de nișă care încadrează ferestrele. Nelipsită este cornișa pronunțată sub acoperiș. Paramentul fațadei a fost renovat relativ recent (probabil în același timp cu acoperișul), astăzi straturile superioare ale finisajelor prezentându-se într-o stare fizică bună. Defecte apar la nivelul tencuielii de pe cornișă, cel mai probabil cauzate de lipsa reparațiilor după intervenția la acoperiș. La nivelul demisolului, zugrăveala este mâzgălită cu graffitti. Pe întreaga fațadă se desfășoară mai multe instalații – cabluri și cutii de racord de curenți slabi, curenți tari, gaze naturale.

Prin documentația tehnică se propune restaurarea fațadei spre strada Castelului, a calcanului N-E, inclusiv a coșului de fum de pe calcan și a lucarnelor spre stradă. De asemenea, se vor îndepărta cablurile de pe fațadă, se vor reface tencuielile, se va înlocui tâmplăria de PVC a ferestrelor cu tâmplării din lemn stratificat de rășinoase, vopsite culoare brună, prevăzute cu geam simplu. Ferestrele din lemn vor avea geometria similară cu a celor existente.

Str. De Mijloc nr. 26, cofinanțare aprobată: 26 335,199 lei (50% din valoarea lucrărilor)

Imobilul este situat în Ansamblul urban ”Brașovul vechi”, cod LMI Bv-II-a-B-11298.

Clădirea D+P+Pod desfășoară latura lungă spre strada De Mijloc, prelungindu-se spre Sud cu volumul porții: o arcadă amplă din zidărie de cărămidă, protejată de o învelitoare de țiglă. Casa de pe str. De Mijloc nr. 26 este o prezență valoroasă în frontul străzii De Mijloc, fațadele prezentând ornamente bogate. Fațadele ce fac obiectul proiectului sunt într-o stare relativ bună (structura de rezistență nu este afectată), însă au fost afectate în timp de intemperii, poluare și intervenții neadecvate. Finisajele existente sunt preponderent cele originale, cu tencuieli și mortare de var, însă soclul a fost tencuit cu tencuieli de ciment; local mai există completări pe zona demisolului cu mortare de ciment, iar pe latura sud, îmbrăcare parțială în polistiren. Tâmplăriile exterioare de la stradă au fost înlocuite cu tâmplării din lemn masiv care respectă în mare forma celor originale însă sunt de proastă calitate. Ușa de acces spre ap. 1, din curtea interioară, s-a păstrat în forma originală din lemn masiv și este într-o stare relativ bună. Tâmplăriile demisol au fost înlocuite cu tâmplării PVC culoare alb. Poarta originală de lemn masiv a fost înlocuită cu o poartă de fier și tablă.

Prin documentația tehnică se propune se propun lucrări de construcții ce se înscriu în categoria lucrărilor de reparații – întreținere, nu aduc modificări arhitecturii clădirii și volumetriei acoperișului, se execută cu materiale și tehnici de lucru specifice sau compatibile epocii de edificare a construcției. Se va înlătura cimentul de pe fațadă și se va reface cu tencuială din var hidraulic, se vor înlătura materialele neadecvate de pe fațade: ciment și polistiren. Se vor înlocui tâmplăriile cu tâmplării de lemn după modelul celor originale, se va restaura ușa de acces la ap. 1, se va executa poartă pe structură metalică și de lemn.

Str. Postăvarului nr. 66, cofinanțare aprobată: 492.671 lei (50% din valoarea lucrărilor).

Imobilul este situat în subzona centrală protejată structurată, în Ansamblul urban Centrul Istoric – Cetatea Brașovului – cod LMI Bv-s-A-11295 și se află înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu codul Bv-II-m-B-11529.

În urma decopertărilor plafoanelor au fost descoperite grinzi fasonate în cele două spații ale casei vechi dinspre strada Postăvarului datate la 1779.

Construcția cea mai veche prezintă o structură din zidărie portantă de cărămidă plină, așezată pe fundații de piatră, planșee cu grinzi din lemn masiv, acoperiș cu șarpantă din lemn masiv. Arhitectura casei este tipic locuințelor de secol XVIII din cetate, cu un volum masiv închis la partea superioară cu un acoperiș cu pantă mare. Fațadele sunt lipsite de decorații, se închid la partea superioară sub învelitoare cu cornișa simplă. Restul componentelor, de factură mai târzie – a doua jumătate a secolului XIX, sunt construite în același mod, doar fațadele sunt mai decorate, cu brâu intermediar ce separă registrele parterului de etaj, ancadramente la ferestre și cornișe. Tâmplăriile sunt din lemn masiv, ferestrele sunt tipice Brașovului vechi, cu 2 canaturi și cu oberliht. Ușile păstrate sunt realizate din lemn masiv, cu rame și tăblii. Din documentația tehnică elaborată pentru reabilitarea anvelopei imobilului rezultă că degradările nu afectează structura clădirii, dar reparațiile anvelopei sunt necesare pentru siguranța și îmbunătățirea aspectului general. Lucrările de intervenție cuprind: punere în siguranță fațadă prin desfacerea elementelor degradate, stabilizarea tencuielii, revizuire generală învelitoare din țiglă ceramică, fără a se face modificări la structura și aspectul clădirii.

Reamintim că proprietarii din Brașov au posibilitatea să efectueze reparațiile necesare ale clădirilor pe care le dețin printr-o procedură simplificată, iar o parte dintre cheltuieli, până la 50% din valoare lucrărilor, pot fi suportate de la bugetul local, prin programul de finanțare al Primăriei Brașov, derulat prin intermediul Fundației Monumentelor Istorice.

Programul multianual de reabilitare a fațadelor istorice (Programul multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală din zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov) a demarat în 2018, ca program-pilot, care a inclus inițial patru clădiri – Sf Ioan 10, G Enescu 6, G Barițiu 28 și M Weiss 35.

Prin HCL 136/2021 a fost aprobată înființarea Fundației Monumentelor Istorice Brașov, organizație neguvernamentală, având ca fondator unic Consiliul Local al Municipiului Brașov și ca obiect de activitate protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brașov, care are în activitate și derularea acestui program.

În cadrul programului, până în acest moment au fost reabilitate 13 imobile, inclusiv cele 4 pilot, și sunt în execuție lucrări la alte șapte (inclusiv Postăvarului 66, unde lucrările au început din fondurile proprietarilor). Suma finanțării aprobate până la acest moment pentru cele 23 de imobile din program (inclusiv cele patru din programul-pilot) este de 8,31 milioane lei.

Obținere documente prin procedură simplificată – facilități pentru proprietari:

  • Certificatul de urbanism și Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se eliberează în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă,
  • Autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral și a extrasului de carte funciară de informare,
  • Acordul primarului și avizul tehnic prealabil se emit cu titlu gratuit,
  • Scutirea de la virarea cotei de 0,7% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție,
  • Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor, conform Hotărârii Consiliului Local emisă pentru fiecare imobil în parte.
Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes