Connect with us
Publicitate

Social

Două posturi de consilier au fost scoase la concurs la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav

Publicat

pe

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, în cadrul Direcției Management al Resurselor Umane și Guvernanță Corporativă, după cum urmeză:

Publicitate

1. Un post de execuție de Consilier, gradul II, la Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane

Condiţii specifice pentru ocuparea acestui post:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor/raport REVISAL;
 • cunoștințe operare PC: MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acces, Internet.

2. Un post de execuție de Consilier achiziții publice, gradul IA, la Compartimentul Achiziţii Publice

Publicitate

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • certificat de absolvire a cursului de expert achiziții publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 6 ani şi 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Alte condiții pentru ambele posturi:

 • fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
 • capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
 • respect pentru autoritate și ierarhie, asumarea responsabilităților;
 • vigilență, capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, eliminatorii: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă (test grilă) şi interviul. Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 disponibile.

Anunţul de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor, actele necesare pentru înscrierea la concurs şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii candidaţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Publicitate
 • depunerea dosarelor: 29.09-5.10.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C al RA „AIBG” din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
 • selecţia dosarelor: 6-9.10.2023;
 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
 • termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • proba scrisă: 13.10.2023, ora 11:00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 29.09.2023 până în data de 05.10.2023, ora 15:00, la sediul Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov,

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes