Connect with us
Publicitate

Economic

DOCUMENT / Este oficial – Racordarea la gaze a clienților casnici din Brașov va fi gratuită. Regulament ANRE.

Publicat

pe

Publicitate

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat ordinul 179/9 octombrie 2020, prin care racordarea clienților casnici la rețele de distribuție a gazelor naturale este gratuită.

Documentul, despre care am scris încă din faza de dezbatere publică, conține și alte prevederi față de forma inițială, dar, pentru toți consumatorii casnici ideea de principiu rămâne: racordarea la rețeaua de gaze a consumatorilor casnici va fi gratuită, indiferent de distanța față de rețea,  după ce Ordinul ANRE 179 va fi publicat în Monitorul Oficial.

Puteți descărca Ordinul ANRE din galeria foto atașată

Să explicăm

Publicitate

Articolul cu referire la racordarea casinicilor este următorul:

“Art. 2 – Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

a)                   solicitanții din categoria viitori clienți casnici și noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord și, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze naturale”.

Mergem mai departe:

Art. 5 – (1) În vederea racordării la SD, solicitanții, viitori clienți finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).

(3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanțate de către OSD.

Deci, mai întâi trebuie depusă cererea de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor, în general la Distrigaz Sud Rețele și la Delgaz Grid. Ea este însoțită de următoarele:

a)           documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b)           documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;

c)           alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

Atenție, pentru persoanele fizice, NU se percepe tarif de analiză a cererii de racordare.

După depunerea acestei cereri, potrivit regulamentului aprobat de acest ordion, toate lucrările de racordare sunt finanțate de operatorul rețelei de distribuție (după cum scrie la alin. 2 și 3. ale articolului citat mai sus).

Iată ce trebuie să facă, pe cheltuiala lui, distribuitorul – vă prevenim din nou că lista este lungă:

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:

b)           evaluarea cererii de racordare;

c)           stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)           eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)           emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f)            obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)           proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i)            execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j)            urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)           recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)            stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;

m)         OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n)           obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)           proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solcitanții care finanțează aceste obiective;

p)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)           execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;

r)           urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s)           recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Iată și ce înseamnă abrevierile: SRM – stația de reglare-măsurare a gazelor naturale; SR – stația de reglare a gazelor naturale, SM – stația de măsurare, PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; PR – postul de reglare a gazelor naturale; PM – postul de măsurare;

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
1 Comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes