Connect with us
Publicitate

Social

Cei 5 pași pentru obținerea actelor necesare pentru construirea unei case

Publicat

pe

Ciprian Sin, Inginer constructor din Braşov, cu experienţă atât ca şef de şantier, cât şi ca inginer proiectant, implicat în peste 200 de proiecte realizate în România, Germania, Canada şi Statele Unite

Cred că tot mai multă lume se gandește în această perioadă să lase viața din apartamentul de la oraș și să se mute la casă, undeva în apropierea Brașovului. Însă de la acest vis, la realitate trebuiesc urmați câțiva pași, dupa achizitionarea terenului, cel mai important fiind obținerea autorizației de construire. Autorizația de construire este actul prin care se primește dreptul de a incepe ridicarea unei construcții, de a consolida sau de a repara una deja existentă. Aceasta se eliberează de către primarie în baza:

– certificatului de urbanism;

– proiectului tehnic al construcției (DTAC)

– avize și acorduri legate de amplasament.

Publicitate

Din punctul meu de vedere perioada în care trebuie sa începem demersurile pentru obținerea autorizației de construire este in toamnă, astfel încât primavara devreme când începe sezonul construcțiilor, să se poată începe efectiv construcția casei, iar până la venirea următoare a iernii, aceasta să fie finalizată.

1. Certificatul de urbanism (C.U.)

Acesta are un rol informativ și nu ține loc de autorizație de construire. Certificatul de urbanism ne informează care sunt principalele caracteristici ale construcției care poate fi executată pe teren și anume: procentul de ocupare a terenului, retragerile de la limitele de proprietate, înălțimea maximă care poate fi atinsă de construcție și altele.

Certificatul de urbanism se eliberează de către primăria localității în raza căreia se află terenul în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, prin depunerea unui dosar care cuprinde:

– actul de proprietate;

– cerere tip;

– planuri cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru

– copie a chitanței care atestă plata taxei de eliberare a C.U.

– plan de situație făcut de inginerul proiectant (opțional).

2. Studiul geotehnic

Scopul studiului geotehnic este acela de a determina tipul de pământ pe care urmează construirea casei, gradul său de tasare, omogenitate, capacitatea portantă a solului și distanța până la pânza freatică. Inginerul structurist va folosi acest studiu pentru a calcula cât mai optim, necesarul de materiale folosite la realizarea fundației casei, astfel rezultând uneori economii semnificative de material.

Pentru construcțiile din mediul rural, case care au nivel de înalțime maxim parter + etaj, studiul geotehnic nu este obligatoriu, însă recomand realizarea acestuia astfel încât proiectarea fundatiei și implicit a casei să fie realizată corect.

3. Proiectul tehnic al construcției

Proiectul tehnic și detaliile de execuție (PT+DDE) cuprinde o documentație scrisă și desenată, care se elaborează de către un grup de specialiști (arhitect, inginer proiectant, inginer de instalații) în baza unui contract. În acest proiect trebuie să se regăsească toate informațiile necesare unei bune execuții a construcției.

Pentru obținerea autorizației de construire se depune doar o parte din acest proiect tehnic și anume proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC). Acest proiect va cuprinde memoriul general si pe specialități, planurile de arhitectură ale tuturor nivelurilor casei, planurile celor patru fațade ale casei și planul de fundații cu detaliile de fundații.

4. Avize și acorduri pentru amplasament

Avizul reprezintă un răspuns în scris al unui operator de rețea, în care se precizează punctul său de vedere în ceea ce privește construcția care se urmărește a fi executată pe amplasamentul respectiv.

Prin certificatul de urbanism se solicită de către primărie toate avizele necesare, acestea putând fi următoarele:

Furnizori de utilități:

– alimentare cu apă,

– canalizare,

– alimentare cu energie electrică,

– alimentare cu gaze naturale,

– alimentare cu energie termică,

– telecomunicații,

– transport public,

– salubritate,

– drumuri județene,

– prevenirea și stingerea incendiilor,

– protecția mediului,

– apărare civilă,

– sănătatea populației,

Avize și acorduri emise de:

– Ministerul Transporturilor, Locuinței și Turismului,

– Ministerul Culturii și Cultelor,

– Ministerul Apărării Naționale,

– Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții,

– Compania Națională Apele Române,

– Autoritatea Aeronautică Civilă Română,

– avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af,

– avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat,

– acordul autentificat de un notar public al vecinilor.

5. Autorizația de construire

După ce au fost obținute toate documentele precizate anterior, acestea se pun într-un dosar și în baza lor se solicită primăriei eliberarea autorizației de construire. Termenul legal de eliberare a autorizației este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Aceasta are valabilitate 12 luni de zile și la cerere se poate prelungi cu încă 12 luni.

Chiar dacă am primit autorizația de construire, înainte cu cel puțin 5 zile de începerea execuției lucrărilor, trebuie să anunțăm primăria și Inspectoratul de Stat în Construcții, în caz contrar se va considera ca și dată de început a lucrărilor data de eliberare a autorizației de construire.

Urmează angajarea unui diriginte de șantier autorizat care să urmărească execuția lucrărilor astfel încât aceasta să se desfășoare doar conform proiectului.

Despre obligativitatea angajării unui diriginte de șantier și de ce trebuie să facem asta, vom vorbi într-un alt articol.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes