Connect with us
Publicitate

Social

525 de lei lunar de la Primăria Brașov pentru familiile cu copii care merg în creșe private sau stau cu bunicii. Cum se obține ajutorul financiar

Publicat

pe

Direcția de Asistență Socială a înregistrat 28 de solicitări pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților.

Dintre cele 28 de solicitări, 22 de solicitări vizează ajutorul acordat bunicilor. După analiza respectării criteriilor prevăzute de hotărârea de consiliu local, ajutorul a fost acordat unui număr de 13 solicitanți. Pentru  sprijinul acordat părinților care și-au dat copiii la creșe private au fost depuse 6 solicitări, dintre care 3 îndeplineau condițiile legale.

Sprijinul financiar este în cuantum de 525 de lei, atât pentru părinții care își duc copiii într-o creșă privată, cât și pentru cei ai căror copii stau cu bunicii.

„Îi invităm pe toți brașovenii care se află în această situație să depună, cât mai repede, documentele necesare la Direcția de Asistență Socială, pentru a beneficia de acest ajutor financiar. Acest drept, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și acordarea unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dacă beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Scopul acestui sprijin este de a susține brașovenii ai căror copii nu frecventează creșele administrate de Municipalitate“, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Publicitate

Conform acestei proceduri, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata creșei private: părinții/părintele la care copilul locuieşte în mod statornic; persoana care are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia; persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor. Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă în sistem public.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o creșă privată trebuie îndeplinite o serie de condiții, printre care: beneficiarii să aibă domiciliul stabil în Municipiul Brașov; copilul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, să fie înscris la o creșă cu sediul în municipiul Brașov, în sistem privat; părinții/persoanele care se ocupă de îngrijirea copiilor să nu aibă datorii față de bugetul local; părinții/persoanele care se ocupă de îngrijirea copiilor să fie angajați cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, să desfășoare activităţi independente, să obţină venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori să exercite o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

În cazul indemnizației pentru bunici, condiția este ca și aceștia să aibă domiciliul în Municipiul Brașov și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare îngrijirii nepotului/nepoților.

Ajutorul financiar pentru copiii care frecventează creșele private și indemnizația pentru bunici se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. În situaţia în care copilul împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, ajutorul financiar se va acorda până la finalizarea anului şcolar, însă nu mai mult de împlinirea vârstei de 4 ani.

Actele necesare solicitării și atestării dreptului:

Pentru plata ajutorului financiar pentru servicii educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară: cerere tipizată; informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – părinte; actul de identitate al solicitantului (copie și original pentru verificarea conformității); actul de identitate al celuilalt părinte în cazul părinților căsătoriți, necăsătoriți, în situația în care aceștia conviețuiesc împreună (copie și original pentru verificarea conformității); hotărâre de divorț, dacă este cazul, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul financiar, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească (în copie legalizată); certificatul de naștere a copilului (copie și original pentru verificarea conformității); adeverință emisă de către o unitate de educație timpurie antepreșcolară cu sediul în Municipiul Brașov, care să ateste faptul că minorul aflat în întreținere, pentru care se solicită ajutorul financiar, este înscris și beneficiază de serviciile acelei unități (original); contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ persoanele prevăzute la alin. (1) lit.a  (în cazul părinților divorțați), b și c, după caz,  desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată (copie și original pentru verificarea conformității); extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (părinte/reprezentant legal/persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului); document justificativ care să ateste că unitatea de educație timpurie antepreșcolară, are sediul în Municipiul Brașov și este organizată și funcționează potrivit legislației în vigoare.

Pentru acordarea indemnizației bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoțilorcerere tipizată; informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – bunic/ă;
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – părinte; actul de identitate al bunicului, solicitant al indemnizației (copie și original pentru verificarea conformității); actele de identitate ale părinților/părintelui la care domiciliază copilul în mod statornic ( în cazul părinților divorțați) (copii și original pentru verificarea conformității); hotărâre de divorț, în cazul părinților divorțați, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru care se solicită ajutorul, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească ( în copie legalizată); certificatul de naștere a copilului a copilului (copie și original pentru verificarea conformității);

acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie dintre bunici și nepoți (copie și original pentru verificarea conformității); adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că bunicul este apt pentru creșterea și îngrijirea nepotului/nepoților (original); contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ părintele la care domiciliază copilul în mod statornic, după caz, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată (copie și original pentru verificarea conformității); declarație pe proprie răspundere din partea bunicului/bunicei din care rezultă că se ocupă de creșterea și îngrijirea nepotului/nepoatei pentru care solicită indemnizația; declarație pe proprie răspundere din partea părinților/părintelui care exercită singur autoritatea părintească, dacă este cazul, din care să rezulte acordul acestora/acestuia pentru creșterea și îngrijirea de către solicitantul indemnizației (bunic/ă) a copilului pentru care se solicită îndemnizația; extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând beneficiarului (bunic/a).

Depunerea cererilor:
Cererile, însoțite de actele menționate, se depun la Direcția de Asistență Socială Brașov (DAS) din Brașov, Strada Panselelor, nr. 23, sau pe e-mail [email protected].
Cererile care nu sunt însoţite de documentele obligatorii prevăzute mai sus, nu sunt luate în considerare.
Acordarea dreptului se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon: 0368-469995/ interior  4 sau 0746217986.

Informații și formulare necesare: http://www.dasbv.ro/ajutor-financiar-educatie-anteprescolara/

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes