Connect with us
Publicitate

Social

2 iunie, ziua Ziua Naţională pentru Adopţie. 27 de copii au fost adoptaţi în acest an la Braşov. Părinţii care adoptă copii ar putea primi salarii şi indemnizaţii mai mari

Publicat

pe

27 de copii au fost adoptați la Brașov în primele cinci luni ale lui 2021. Pentru alți 44 de copii este deschisă procedura de adopție, iar 125 de familii de brașoveni sunt atestate în vederea adopției. 

De 7 ani, ziua de 2 iunie a fost declarată, oficial, drept Ziua Naţională pentru Adopţie. Deloc întâmplător, aceasta urmează în calendar Zilei internaţionale a copilului şi a părinţilor, invitându-ne astfel să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit și protejat.

27 de adopții încheiate în primele cinci luni

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2021 au fost finalizate procedurile de adopție pentru 27 de copii, cu aproape 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, pentru 44 de copii este deschisă procedura de adopție, dintre aceștia 25 aflându-se în categoria copiilor greu adoptabili. Adică acei copiii pentru care, într-o perioadă de 9 luni de la declararea adoptabilităţii, nu s-a reuşit identificarea unei familii potrivite sau, chiar dacă aceasta a fost identificată, nu s-au putut urma paşii care să conducă la finalizarea adopţiei.

Publicitate

În cursul anului 2020, în evidența Biroului Adopții au fost 31 de copii pentru care s-au făcut demersuri pentru identificarea unei familii potențial adoptive, dintre care 25 au avut statut de copii greu adoptabili. În plus, la sfârșitul anului erau depuse în instanță, cu propunere de deschidere a procedurii de adopție, 31 dosare. Tot în 2020, a fost încuviințată adopția pentru 41 de copii, 6 dintre aceștia fiind adoptați de familii cu domiciliu în alte județe, iar 5 copii fiind în plasament anterior adopției. Deasemenea, la sfârșitul anului trecut erau 7 copii în potrivire practică și 15 copii în etapa încredințării în vederea adopției, fiind urmărită dezvoltarea copilului și relația de atașament copil – familie. În cursul anului 2020 au fost adoptați, sau se aflau în curs de finalizare a procedurii de adopție, 35 copii de pe profilul copilului greu adoptabil.

125 de familii atestate în vederea adopției

La acest moment, în atenția DGASPC Brașov sunt 125 de familii care au primit atestatul de familie adoptatoare și care se află în diferite etape ale procesului de adopție. La acestea se adaugă 75 de familii aflate în procedura de monitorizare post adopție și alte 10 familii aflate în etapa de încredințare în vederea adopției.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, au depus cerere pentru evaluare în vederea eliberării atestatului 62 de persoane/familii potențial adoptive. Astfel au fost oferite informații prealabile privind etapele procedurii de adopție internă, procedura de atestare, etapele adopției și caracteristicile copiilor adoptabili. Au fost eliberate 64 de atestate pentru persoanele/familiile potențial adoptive, alte 11 familii aflându-se, la 31.12.2020, în etapa de evaluare pentru obținerea atestatului. În atenția DGASPC Brașov s-au aflat, în 2020, 120 de familii adoptative, care au fost incluse în permanență în proceduri de potrivire teoretică cu copii, din Brașov sau alte județe, pentru care au fost completate fișe sintetice pentru a aprecia dacă răspund nevoilor acestor copii.

Procedurile de adopție s-au modificat de la sfârșitul lunii martie

Atât procedurile de adopție a copiilor, cât și sumele pe care le primesc cei ce adoptă copii au fost modificate spre sfârșitul lui 2020, schimbările intrând însă în vigoare abia de la 26 martie. Printre modificările aduse legislației adopției de către Legea 268/2020 se numără și cele apărute la procedura propriu-zisă de adopție. Astfel, a fost prelungită valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare de la doi la cinci ani, anumite acte, printre care și certificatul de naștere al copilului, ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare ori certificatul de căsătorie al acestora, nu mai trebuie legalizate, iar copiii pentru care există solicitări de adopţie din partea unor familii sau persoane atestate rămân adoptabili până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu de 14 ani, așa cum stabilea legea înainte de apariția Legii 268/2020.

Considerată de mulți dintre specialiști drept o cauză importantă a întârzierii momentului declarării adoptabilității unui copil, identificarea rudelor până la gradul IV a fost repusă pe baze noi, fiind simplificate situațiile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția, iar demersul căutării rudelor este realizat la momentul intrării copilului în sistemul de protecție specială. În plus, a fost introdusă posibilitatea ca în situații excepționale, managerul de caz să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al copilului.

De asemenea, a fost extinsă lista persoanelor care au prioritate la procedura de potrivire – intră în această categorie familiile sau persoanele care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia și se relaxează condițiile pentru monitorizarea postadopţie.

Adoptatorii vor beneficia lunar de sume importante de bani pentru copiii adoptați în anumite condiții

Concret, după apariția și intrarea în vigoare a normelor metodologice ale Legii 268/2020, adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară în valoare de 600 de lei, în situația în care copilul are între 3 și 6 ani, are handicap ușor sau mediu sau face parte dintr-un grup de frați adoptabili împreună. În plus, dacă cel adoptat are peste șapte ani, e încadrat în grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună, cuantumul indemnizației se majorează cu 50%, la 900 de lei/lună.

Totodată, adoptatorul/ familia adoptatoare poate să recupereze de la stat sumele de bani cheltuite pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării/ reabilitării copilului adoptat, în limita a 1.500 de lei pe an, pe o perioadă de doi ani. De asemenea, cheltuielile de transport și cazare ocazionate adoptatorului de participarea la procedura potrivirii practice cu copilul din alt județ pot fi decontate în limita a 200 de lei/zi/persoană, pentru maxim 10 zile.

Salariații care adoptă copii vor putea primi o indemnizație mai mare

Tot din martie, indemnizația aferentă concediului de acomodare, care se acordă salariaților care vor să adopte copii, nu mai are un cuantum fix, ca înainte, ci se va calcula în funcție de media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Concret, indemnizația lunară va reprezenta 85% din media acestor venituri și nu va putea fi mai mică de 1.700 de lei, dar nici mai mare de 8.500 de lei. În esență, dacă nu au o medie a veniturilor peste 1.700 lei, adoptatorii primesc aceeași sumă, iar dacă media este peste această valoare, indemnizația lor va fi majorată.

Cei care adoptă copii vor putea câștiga bani, fără să piardă indemnizația

În fine, o altă schimbare ce se aplică de la sfârșitul lunii martie vizează posibilitatea cumulării banilor de indemnizație aferentă concediului de acomodare cu alte venituri. Concret, pe perioada concediului de acomodare (maximum un an), adoptatorul are dreptul să obțină, fără să-i fie afectat dreptul la indemnizația de acomodare, și sume de bani precum indemnizații în calitate de consilier local/județean. Pe lângă cele de mai sus, se pot obține, pe lângă indemnizație, și sume de bani acordate în baza legii, contractului individual/ colectiv de muncă, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu (altele decât salariul, în principal) ori venituri impozabile rezultate din desfășurarea unei activități (alta decât cea suspendată ca urmare a intrării în concediul de acomodare), al căror nivel net nu depășește 6.250 de lei.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De Interes