Connect with us
Publicitate

Administrație

18 locuri de parcare noi au fost amenajate în centrul Brașovului. Spațiile sunt destinate șcheienilor care locuiesc pe strada Căpitan Ilie Birt

Publicat

pe

Luni, 24 octombrie, vor fi scoase la licitație pentru atribuire 18 locuri de parcare de reședință nou-amenajate în Șchei, pe strada Căpitan Ilie Birț. Procedura de licitație va avea loc de la ora 9.00, în curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov (intrarea dinspre Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor), la sediul din Bd. Eroilor nr.8.

Publicitate

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletinul și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, în original sau copie, și documentele necesare obținerii unui loc de parcare de reședință, în cazul celor care nu au depus deja aceste documente.

Documente necesare pentru parcare în cazul persoanelor fizice sunt:

 • cerere;
 • documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;
 • copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;
 • documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);
 • certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
 • dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);
 • cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);
 • declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

Documente necesare pentru parcare în cazul persoanelor juridice sunt:

Publicitate
 • cerere;
 • act de proprietate, contract de închiriere în imobil;
 • certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;
 • copie certificat unic de înregistrare (CUI);
 • copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Persoanele care nu pot participa la procedură pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă. La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/locuință sau spațiu comercial.

În acest moment, Primăria Brașov are în evidență aproximativ 46.000 de locuri de parcare de reședință, din care sunt ocupate aproximativ 41.000. Anul acesta au fost reatribuite sau atribuite pentru prima dată un număr de 1.490 de locuri de parcare, dintre care 153 au fost locuri noi (atribuiri), și 1.337 locuri reatribuite.

Totalul locurilor de parcare nou-amenajate în parcările de reședință anul acesta este de 427, în Centrul Nou II (Str Dorobanților), Bartolomeu (Str Lânii și I.H. Rădulescu), Tractorul (Str Ionel Teodoreanu și lângă complexul Lux Divina).

Recordul celei mai mari sume licitate este de 7.600 lei/an pentru un loc de parcare de reședință, pe Bd Griviței, în condițiile în care taxa anuală minimă prevăzută în regulamentul de parcare este între 120 și 156 de lei, în funcție de zonă.

Urmăriți Brasov.net și pe Google News
Publicitate
Publicitate
Spune-ți părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

De Interes