Menu

Renta viagera agricola, platita la APIA

Persoanele care beneficiaza de renta viagera agricola se pot adresa, de la 1 februarie, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura , APIA. Aceasta a preluat din aceasta luna activitatea biroului judetean al Oficiului national de renta Viagera Agricola. Pentru a incasa de la APIA sumele cuvenite, rentierii trebuie sa prezinte carnetele vizate in luna ianuarie de biroul judetean pentru renta viagera. Pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale APIA începând cu data de 1 martie 2011, se anunta intr-un comunicat transmis de APIA Brasov.
Conform prevederilor Tratatului dintre Regatul Belgiei, Cehia, Regatul Danemarcei, Germania, Estonia, Grecia , Regatul Spaniei, Franta , Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Bulgaria si Romania, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, renta viagera agricola face parte din categoria ajutoarelor de stat existente si comunicate Comisiei Europene conform Tratatului de aderare. De ea beneficiaza 95.147 de persoane, care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pana la 31 decembrie 2009.
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, sau încheie un acord cu investitorul, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată.
Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 31 august a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

Trebuie sa fii logat pentru a posta un comentariu! Logare

total event organizare evenimente